Bouwnamen.nl

Bij ketensamenwerking in de bouw is optimale communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang. Daarom is er bouwnamen.nl. Een overzichtelijke website waarop persoons- en contactgegevens van medewerkers aan een bouwproject zijn verzameld. De gegevens zijn compleet met pasfoto zodat u ziet met wie u te maken heeft. Ook vindt u er informatie over het project zelf, bedrijfsinformatie van de ketenpartners, belangrijke locaties, routes en openingstijden. Onmisbare informatie voor een efficiƫnte en transparante samenwerking.

Doordat de website per computer, tablet en smartphone bereikbaar is, hebben alle betrokkenen altijd en overal de benodigde gegevens binnen handbereik. Log in met de speciale code en u krijgt toegang tot de gegevens van de voor u relevante projecten. Klik op het e-mailadres of telefoonnummer van een persoon en u maakt direct contact. Efficiƫnter kan het niet. Bouwnamen.nl helpt u een vlotte ketensamenwerking te realiseren.